Make your own free website on Tripod.com
 

 
 

Objektif

Butiran Syarikat

Organisasi Syarikat

Carta Organisasi Pusat Latihan

Teknik Urutan

Faedah

Borang Kemasukan Pelajar

Borang KeAhlian

 

 

Borang Kemasukan Pelajar

Kursus Yang Dipohon :
Kursus Yang Dipohon :
Kursus Yang Dipohon :


MAKLUMAT PERIBADI

Nama :
No. KP Baru :
No. KP Lama :
Warganegara :
Tempat Lahir :
Umur :
Jantina :
Lelaki Perempuan
Taraf Perkahwinan :
Agama :
Alamat :
Telefon :
Tel. Bimbit :MAKLUMAT AKADEMIK

Tahun :

Mata Pelajaran:..............................Peringkat:
1.
2.
3.
4.

5.

STPM : ...... TAHUN : ..CGPA :
MATRIKULASI :. TAHUN : CGPA :
DIPLOMA : . ...........TAHUN : ..CGPA :
KELAYAKAN LAIN : ...... TAHUN : . CGPA :


 

 

             Hakcipta Terpelihara Tahun 2004.
         Tulus Pedoman SDN BHD