Make your own free website on Tripod.com
 

 
 

Objektif

Butiran Syarikat

Organisasi Syarikat

Carta Organisasi Pusat Latihan

Teknik Urutan

Faedah

Borang Kemasukan Pelajar

Borang KeAhlian

 

 

 

BORANG PERIBADI

MAKLUMAT PERIBADI

Nama :
No. KP Baru :
No. KP Lama :
Warganegara :
Tempat Lahir :
Umur :
Jantina : Lelaki Perempuan
Taraf Perkahwinan :
Agama :
Alamat :
Telefon :
Tel. Bimbit :

 

 

             Hakcipta Terpelihara Tahun 2004.
         Tulus Pedoman SDN BHD